Regulamin rezerwacji grupowych

REGULAMIN REZERWACJI ZWIEDZANIA TWIERDZY KŁODZKO

DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH

Odbiorca oferty

 1. Za grupę zorganizowaną uważa się grupę liczącą co najmniej 15 osób, w tym dorosłych oraz dzieci powyżej 5 roku życia (dzieci poniżej 5 roku życia zwiedzają część naziemną Twierdzy bezpłatnie, natomiast ze względów bezpieczeństwa nie są uprawnione do zwiedzania podziemi – tzw. labiryntów).

 2. Zwiedzających w grupie zorganizowanej obowiązują ceny za bilety grupowe (patrz cennik).

 3. Liczebność grupy oprowadzanej przez przewodnika Twierdzy Kłodzko na obu trasach wynosi ok. 50 osób i obejmuje grupy zorganizowane oraz indywidualnych zwiedzających.

  Rezerwacja

 4. Rezerwacja dotyczy zwiedzania naziemnej części Twierdzy Kłodzko, chodników kontrminowych (tzw. labiryntów podziemnych) oraz obu tych tras łącznie, przy czym należy mieć na uwadze, iż kobietom w ciąży oraz osobom cierpiącym na choroby układu krążenia, układu oddechowego i układu nerwowego nie zaleca się zwiedzania podziemi, a dzieciom poniżej 5 roku życia podziemi zwiedzać nie wolno. Tym samym osobom z ww. grup poleca się zwiedzanie wyłącznie naziemnej części Twierdzy Kłodzko i dokonywanie rezerwacji stosownie do oferty optymalnej dla grupy.

 5. Dokonanie rezerwacji wymaga:

1) wypełnienia i wysłania formularza internetowego pod adres: https://www.twierdza.klodzko.pl/zamowienie.html
2) otrzymania mailowego potwierdzenia o dostępności rezerwowanego terminu oraz z danymi do wpłaty zadatku,
3) wpłaty zadatku w wysokości 100 PLN od jednej grupy zorganizowanej w jednym uzgodnionym terminie zwiedzania, w okresie do 7 dni roboczych od otrzymania informacji zwrotnej.

 1. Dokonanie rezerwacji uważa się za potwierdzone po zaksięgowaniu zadatku.

Zadatek

 1. Wysokość zadatku wynosi 100 PLN od jednej grupy zorganizowanej w jednym uzgodnionym terminie zwiedzania.

 2. Wpłata zadatku jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu rezerwacji oraz Regulaminu zwiedzania Twierdzy Kłodzko.

 3. Zadatek jest wliczany akonto kosztów zrealizowanej usługi.

 4. Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku niezrealizowania usługi z przyczyn leżących po stronie zamawiającego.

 5. Istnieje możliwość przeniesienia zadatku na poczet rezerwacji usługi w innym terminie, ale wyłącznie w przypadku pisemnej rezygnacji z zarezerwowanej usługi
  w terminie 30 dni przed planowaną datą jej realizacji i po pisemnym potwierdzeniu tej rezygnacji przez kasjera Twierdzy Kłodzko.

Zapłata za realizację usługi

 1. Zapłata za zarezerwowaną usługę zwiedzania dla grupy zorganizowanej może zostać dokonana w następujący sposób:

  1) w formie przedpłaty przelewem na konto wpłaty zadatku;
  2) w dniu realizacji usługi gotówką;
  3) w dniu realizacji usługi kartą płatniczą.

 2. Na wniosek przedstawiciela grupy zorganizowanej istnieje możliwość wystawienia faktury VAT na podstawie paragonu za usługę. Wniosek o wystawienie faktury powinien być zgłoszony w chwili dokonywania zakupu biletów w kasie Twierdzy Kłodzko lub w uzasadnionych sytuacjach inaczej, ale nie później, niż w terminach wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

 

Realizacja usługi i zwroty

 1. Dla należytej realizacji usługi wymagane jest stawienie się grupy w Twierdzy Kłodzko 15 minut przed wyznaczoną godziną zwiedzania.

 2. Realizacja rezerwacji w cenach biletów grupowych dotyczy grup zorganizowanych obejmujących co najmniej 15 osób dorosłych i/lub dzieci powyżej 5 roku życia.
  W przypadku, gdy w dniu realizacji usługi zapowiedziana grupa będzie mniej liczna, niż 15 osób uprawnionych do skorzystania z oferty, zwiedzających korzystających
  z oferty obowiązują bilety indywidualne.

 3. Dopuszcza się zwrot dokonanej przedpłaty lub jej części w przypadku grup zorganizowanych, które w dniu realizacji usługi są mniej liczne, niż zadeklarowane
  w rezerwacji. Zwrot przedpłaty odbywa się na pisemny wniosek przedstawiciela grupy zorganizowanej przelewem po realizacji usługi i może być zrealizowany na jeden
  z dwóch sposobów:

  1) zwrot przelewem całości przedpłaty i jednoczesny zakup biletów w dniu zwiedzania (płatność kartą lub gotówką), przy uwzględnieniu zależności ceny biletu od liczebności grupy: grupa licząca co najmniej 15 osób (dorosłych i/lub dzieci powyżej 5 roku życia) zachowuje możliwość zakupu biletu grupowego, grupę mniej liczną obowiązują bilety indywidualne;
  2) zwrot przelewem tej części przedpłaty, która odpowiada wartości biletów osób nie korzystających z oferty, przy czym ilość zwróconych biletów nie może redukować liczebności grupy do mniej, niż 15 osób (dorosłych i/lub dzieci powyżej 5 roku życia) uprawnionych do zwiedzania.

   

  Przetwarzanie danych

 4. Podane dane będą wykorzystywane przez Twierdzę Kłodzko wyłącznie w celu skutecznej obsługi rezerwacji z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych zgodnie
  z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
  .

 • Przekaż innym

  Podziel się w mediach społecznościowych

 • Informacje dodatkowe
 • Wizyty

  W dniu dzisiejszym: 31 
  Wszystkie: 1067531 

 • Kalendarium
Powered by QUICK.CMS Design ProjektGraficzny.com