Regulamin rezerwacji grupowych

REGULAMIN REZERWACJI ZWIEDZANIA TWIERDZY KŁODZKO

DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH

Odbiorca oferty

1. Za grupę zorganizowaną uważa się grupę liczącą co najmniej 15 osób biletowanych, w tym dorosłych oraz dzieci powyżej 5 roku życia (dzieci poniżej 5 roku życia zwiedzają część naziemną Twierdzy bezpłatnie, natomiast ze względów bezpieczeństwa nie są uprawnione do zwiedzania podziemi – tzw. labiryntów).

2. Zwiedzających w grupie zorganizowanej obowiązują ceny za bilety grupowe (patrz cennik).

3. Liczebność grupy oprowadzanej przez przewodnika Twierdzy Kłodzko na obu trasach wynosi max.55 osób i obejmuje grupy zorganizowane oraz indywidualnych zwiedzających.

4. Opiekunom grup szkolnych przysługuje wstęp bezpłatny w proporcji 1 opiekun na 10 podopiecznych.

5. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci i inne osoby pozostające pod ich opieką.

6. Grupy z wcześniejszą rezerwacją mają pierwszeństwo przed innymi zwiedzającymi do obsługi w kasie Twierdzy, przy spełnieniu warunku zgłoszenia się w kasie co najmniej 15 min. przed ustaloną godziną rozpoczęcia zwiedzania. Jeśli grupa posiadająca rezerwację nie zgłosi się w wyznaczonym terminie do kasy, traci pierwszeństwo zwiedzania.

7. Grupa z wcześniejszą rezerwacją, która nie uprzedzi telefonicznie kasjerów o prawdopodobnym spóźnieniu na umówioną godzinę zwiedzania, jest zobowiązana dostosować się do nowej godziny zwiedzania, wyznaczonej przez kasjera w oparciu o dyspozycyjność Przewodników.

8. Przewodnik lub kierownik grupy obcojęzycznej zobowiązany jest pouczyć grupę o treści niniejszego regulaminu.

9. Przy zakupie biletów grupowych nie mają zastosowania inne zniżki m.in. Karta Dużej Rodziny i Turystyczna 13.

 

Rezerwacja

10. Rezerwacja dotyczy zwiedzania Głównej Trasy Turystycznej, chodników kontrminowych (tzw. labiryntów podziemnych) oraz obu tych tras łącznie.

11. Przy rezerwacji trasy „Labirynt” należy uwzględnić, że zabrania się:

• wchodzenia do nieoświetlonych chodników,

• odłączania się od grupy i samodzielnych prób opuszczania grupy, bez uprzedniego poinformowania o tym przewodnika oraz opiekuna grupy,

• wstępu do chodników dzieciom do lat 5,

• wstępu do chodników kobietom w ciąży, osobom cierpiącym na choroby serca, układu krążenia, układu ruchu, klaustrofobię i zaburzenia neurologiczne,

• wstępu do chodników osobom ze spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera,

• wstępu ze zwierzętami.

Tym samym osobom z ww. grup poleca się zwiedzanie wyłącznie Głównej Trasy Turystycznej i dokonywanie rezerwacji stosownie do oferty optymalnej dla grupy.

12. Dokonanie rezerwacji wymaga: wypełnienia i wysłania formularza internetowego pod adres: https://www.twierdza.klodzko.pl/zamowienie.html co najmniej dwa dni przed terminem zwiedzania.

13. Rezerwację uważa się za obowiązującą, po uzyskaniu odpowiedzi na wskazany w formularzu adres e-mail ze wskazaniem nr rezerwacji i potwierdzającym możliwość realizacji usługi we wskazanym terminie.

Zapłata za realizację usługi

14. Zapłata za zarezerwowaną usługę zwiedzania dla grupy zorganizowanej może zostać dokonana w następujący sposób:

1) w formie przedpłaty przelewem na wskazane konto po uprzednim ustaleniu tej formy płatności min. z 2-dniowym wyprzedzeniem,

2) w dniu realizacji usługi gotówką,

3) w dniu realizacji usługi kartą płatniczą.

Na wniosek przedstawiciela grupy zorganizowanej istnieje możliwość wystawienia faktury VAT. Wniosek o wystawienie faktury powinien być zgłoszony przed zakupem biletów w kasie Twierdzy Kłodzko.

 

Realizacja usługi i zwroty

15. Dla należytej realizacji usługi wymagane jest stawienie się grupy w Twierdzy Kłodzko 15 minut przed wyznaczoną godziną zwiedzania.

16. Realizacja rezerwacji w cenach biletów grupowych dotyczy grup zorganizowanych obejmujących co najmniej 15 osób biletowanych dorosłych i/lub dzieci powyżej 5 roku życia. W przypadku, gdy w dniu realizacji usługi zapowiedziana grupa będzie mniej liczna, niż 15 osób uprawnionych do skorzystania z oferty, zwiedzających korzystających z oferty obowiązują bilety indywidualne.

17. Dopuszcza się zwrot dokonanej przedpłaty lub jej części w przypadku grup zorganizowanych, które w dniu realizacji usługi są mniej liczne, niż zadeklarowane w rezerwacji. Zwrot przedpłaty odbywa się na pisemny wniosek przedstawiciela grupy zorganizowanej przelewem po realizacji usługi i może być zrealizowany na jeden z dwóch sposobów:

1) zwrot przelewem całości przedpłaty i jednoczesny zakup biletów w dniu zwiedzania (płatność kartą lub gotówką), przy uwzględnieniu zależności ceny biletu od liczebności grupy: grupa licząca co najmniej 15 osób biletowanych (dorosłych i/lub dzieci powyżej 5 roku życia) zachowuje możliwość zakupu biletu grupowego, grupę mniej liczną obowiązują bilety indywidualne,

2) zwrot przelewem tej części przedpłaty, która odpowiada wartości biletów osób nie korzystających z oferty, przy czym ilość zwróconych biletów nie może redukować liczebności grupy do mniej, niż 15 osób biletowanych (dorosłych i/lub dzieci powyżej 5 roku życia) uprawnionych do zwiedzania.


Przetwarzanie danych

14. Podane dane będą wykorzystywane przez Twierdzę Kłodzko wyłącznie w celu skutecznej obsługi rezerwacji z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 • Przekaż innym

  Podziel się w mediach społecznościowych

 • Informacje dodatkowe
 • Wizyty

  W dniu dzisiejszym: 0 
  Wszystkie: 1322425 

 • Kalendarium
 • Cookies

  Ta strona używa plików Cookies, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności oraz zwiększyć Twoje doświadczenie online. Możesz wybrać kategorię na którą zezwalasz. Ustawienia plików Cookies.

Powered by QUICK.CMS Design ProjektGraficzny.com