REGULAMIN BITWY O TWIERDZĘ

REGULAMIN DNIA TWIERDZY 06.08.2022 r.
(BITWA O TWIERDZĘ)

Obiekt Twierdza Kłodzko będący w zarządzie Zakładu Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Sp. z o. o. w Kłodzku, ul. Grunwaldzka 29, 57-300 Kłodzko

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Dzień Twierdzy – Bitwa o Twierdzę to jednodniowa impreza odbywająca się w terminie 06.08.2022 r. w godzinach 9:00-19:00.

2. Do udziału w imprezie Twierdzy Kłodzko uprawnia biletu wstępu lub przepustka wydana
przez dyrekcję Twierdzy. Bilet i przepustkę należy zachować do kontroli.

3. Osoby kupujące bilet na BITWĘ + GÓRNA CZĘŚĆ TWIERDZY + PODZIEMIA MIASTA otrzymują opaskę na rękę uprawniającą do całodziennego udziału w imprezie wielokrotnego wejścia w tym dniu do Twierdzy Kłodzko i Podziemnej Trasy Turystycznej w Kłodzku. Opaskę należy mieć założoną na nadgarstek.

4. W dniu 06.08.2022 r. turyści zwiedzają górną część Twierdzy samodzielnie, bez przewodnika (na trasie zwiedzania rozstawione będą stoiska rekonstruktorów i stoiska komercyjne). Przewodnicy oprowadzają wyłącznie w korytarzach kontrminowych o wyznaczonych godzinach wejść ustalonych w kasie Twierdzy.

5. Podczas zwiedzania należy stosować się do zaleceń załogi Twierdzy Kłodzko.

6. W dniu imprezy realizowane będą wystrzały z armat, broni czarnoprochowej. Osobom wrażliwym, dzieciom, osobom przebywającymi ze zwierzętami zaleca się zwiększenie uwagi na komunikaty o wystrzałach.

7. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci
i inne osoby pozostające pod ich opieką.

8. Dzieci poniżej 5 roku życia zwiedzają wyłącznie górną część Twierdzy, wchodzą do Twierdzy Kłodzko bezpłatnie.

9. Do korytarzy kontriminowych zabrania się:

a) wchodzenia do nieoświetlonych chodników,
b) odłączania się od grupy i samodzielnych prób opuszczania grupy, bez uprzedniego poinformowania o tym przewodnika,
c) wstępu do chodników dzieciom do lat 5,
d) wstępu do chodników kobietom w ciąży, osobom cierpiącym na choroby serca, układu krążenia, układu ruchu, klaustrofobię i zaburzenia neurologiczne,
e) wstępu do chodników osobom ze spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera,
f) wstępu ze zwierzętami.

§ 2
BILETY

1. W dniu imprezy obowiązują następujące rodzaje biletów poza ofertą standardową:

a) bilet łączony na BITWĘ + GÓRNA CZĘŚĆ TWIERDZY + PODZIEMNA TRASĘ TURYSTYCZNĄ (PODZIEMIA MIASTA) - cena 35,00 zł od osoby (bilet całodzienny, nie obejmuje korytarzy kontrminowych, które można dokupić w promocyjnej cenie -50% od ceny standardowej). 
Bilet można kupić w kasie Twierdzy lub przez interent – poprzez stronę www.twierdza.klodzko.pl. Przy zakupie biletu łączonego nie obowiązują dodatkowe zniżki.

b) Bilet na BITWĘ O TWIERDZĘ - cena 10,00 zł od osoby – bilet obejmuje wyłącznie udział w bitwie rozpoczynającej się o godzinie 16.00 w parku przy ul. Noworudzkiej. Bilety na Bitwę będzie można zakupić przed samą bitwą w miejscu w parku przy ul. Noworudzkiej w przenośnej kasie Twierdzy. Bilety na Bitwę można kupić również w kasie Twierdzy lub przez interent – poprzez stronę www.twierdza.klodzko.pl

c) Bilet rodzinny 2+2 - cena 110 zł – bilet uprawniający do udziału w imprezie łączący BITWĘ + GÓRNA CZĘŚĆ TWIERDZY + PODZIEMNA TRASA TURYSTYCZNA (PODZIEMIA MIASTA) dla dwóch osób dorosłych i dwójki dzieci w wieku powyżej 5 lat (bilet całodzienny, nie obejmuje korytarzy kontrminowych, które można dokupić w promocyjnej cenie -50% od ceny sstandardowej).
Bilet można kupić w kasie Twierdzy lub przez interent – poprzez stronę www.twierdza.klodzko.pl. Przy zakupie biletu łączonego nie obowiązują dodatkowe zniżki.

d) Bilet rodzinny 2+1 - cena 90 zł – bilet uprawniający do udziału w imprezie łączący BITWĘ + GÓRNA CZĘŚĆ TWIERDZY + PODZIEMNA TRASA TURYSTYCZNA (PODZIEMIA MIASTA) dla dwóch osób dorosłych i jednego dziecka w wieku powyżej 5 lat (bilet całodzienny, nie obejmuje korytarzy kontrminowych, które można dokupić w promocyjnej cenie -50% od ceny standardowej).
Bilet można kupić w kasie Twierdzy lub przez interent – poprzez stronę www.twierdza.klodzko.pl. Przy zakupie biletu łączonego nie obowiązują dodatkowe zniżki.

e) Przy zakupie biletów rodzinnych stosuje się dopłatę 20,00 zł za każdą kolejną osobę.

f) Dzieciom do 5 roku życia po okazaniu dokumentu potwierdzającego wiek dziecka przysługuje bezpłatny łączony bilet BITWA + GÓRNA CZĘŚĆ TWIERDZY + PODZIEMNA TRASA TURYSTYCZNA (PODZIEMIA MIASTA).

2. Zakup biletów na zwiedzanie korytarzy kontrminowych w promocyjnej cenie 50% wyłącznie po okazaniu paragonu z zakupu biletu łączonego BITWA + GÓRNA CZĘŚĆ TWIERDZY + PODZIEMNA TRASA TURYSTYCZNA (PODZIEMIA MIASTA) lub bezpośrednio przy zakupie biletu łączonego.

3. Bilet łączony BITWA + GÓRNA CZĘŚĆ TWIERDZY + PODZIEMNA TRASA TURYSTYCZNA (PODZIEMIA MIASTA) uprawnia do zwiedzania Podziemnej Trasy Turystycznej (pawilon wejściowy przy ul. Czeskiej) za okazaniem opaski na ręce.

4. Do oferty standardowej na zwiedzanie górnej części Twierdzy oraz korytarzy kontrminowych mają zastosowanie następujące zniżki:

g) bilet ulgowy przysługuje za okazaniem dokumentu uprawniającego do ulgi: emerytom, rencistom, kombatantom, osobom niepełnosprawnym, uczniom szkół podstawowych i średnich, studentom do 26 roku życia oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, muzealnikom z legitymacją Stowarzyszenia Muzealników Polskich, honorowym dawcom krwi i dawcom szpiku. Zniżka przysługuje wyłącznie za okazaniem dokumentu potwierdzającego ulgę,

h) okazicielom „Karty Dużej Rodziny” udzielany jest rabat w wysokości 10% na bilety uprawniające do zwiedzania obu tras Twierdzy Kłodzko, za okazaniem własnej Karty, przy czym należy mieć na względzie brak możliwości wejścia do „Labiryntów” dzieciom do lat 5,

i) osobie dysponującej biletem z innej atrakcji „Turystycznej 13” udzielany jest rabat w wysokości 1 zł na wybrany przez nią bilet do Twierdzy Kłodzko,

j) do bezpłatnego wstępu uprawnione/uprawnieni są:
- dzieci do lat 5 – wyłącznie na naziemną część Twierdzy („Głównej Trasy Turystycznej”) – za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek dziecka.
wstęp do korytarzy kontrminowych („Labiryntów”) dzieciom do lat 5 jest zabroniony,

- opiekuni osób niepełnosprawnych (po okazaniu legitymacji podopiecznego wraz z okazaniem dokumentu potwierdzającego wymaganie opieki).

§ 3
WSTĘP ZE ZWIERZĘTAMI

1. Opiekunowie czworonogów mogą zwiedzać wyłącznie górną część Twierdzy ze swoimi zwierzętami przy spełnieniu poniższych warunków:

a) zwiedzanie odbywa się bez przewodnika (indywidualnie)
b) zwierzę jest przez cały czas zwiedzania uwiązane na smyczy lub przenoszone w transporterze,
c) rasy psów zobligowane do noszenia kagańców muszą je mieć nałożone
d) opiekun zwierzęcia bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo innych osób mających kontakt lub narażonych na kontakt ze zwierzęciem, jak również za szkody wyrządzone przez zwierzę
e) opiekun zwierzęcia jest zobligowany do przypilnowania zwierzęcia, aby to nie przeszkadzało Przewodnikom w oprowadzaniu zwiedzających.
f) opiekun zwierzęcia bierze odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo oraz komfort podczas zwiedzania, w tym podczas ewentualnych wystrzałów armatnich i innych sytuacji specyficznych dla obiektu militarnego.
g) właściciel sprząta po swoim zwierzaku.

2. Zwierzęta wchodzą na teren Twierdzy Kłodzko nieodpłatnie.

3. ZABRANIA SIĘ:
a) spuszczania zwierząt ze smyczy, szelek i uprzęży oraz wypuszczania z transporterów,
b) traktowania Twierdzy Kłodzko jak toalety dla zwierząt.
c) wstępu do pomieszczeń zamkniętych, w tym do „Labiryntów”.
d) pozostawiania zwierząt przywiązanych w jakimkolwiek miejscu Twierdzy Kłodzko.
e) poruszania się poza obrębem wyznaczonych tras zwiedzania.

§ 4
OCHRONA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

1. Na całym obszarze Twierdzy Kłodzko zabrania się palenia tytoniu (za wyjątkiem wyznaczonych miejsc do palenia tytoniu), stosowania otwartego ognia, substancji oraz środków chemicznych, spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających, śmiecenia i wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia.

2. Zabrania się poruszania poza obrębem wyznaczonych tras zwiedzania.

3. Zabrania się dotykania eksponatów.

§ 5
NA TEREN OBIEKTU WSTĘPU NIE MAJĄ

1. Osoby nietrzeźwe lub wykazujące oznaki spożycia środków odurzających, osoby agresywne i zachowujące się niewłaściwie, wzbudzające uzasadnione obawy obsługi, iż mogłyby stanowić zagrożenie lub zakłócić przebieg zwiedzania.

2. Dzieci do lat 16 bez opieki rodziców lub opiekunów.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu zwiedzanie może zostać skrócone, a osoba dopuszczająca się tego może zostać wyproszona z obiektu bez prawa do zwrotu opłat za bilet wstępu, niezależnie od etapu realizacji usługi.

2. Zakup biletu wstępu jest równoznaczny z zaznajomieniem się oraz akceptacją obowiązującego regulaminu Twierdzy Kłodzko.

3. Kierownictwo Zakładu Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Spółka z o. o. w Kłodzku zastrzega sobie prawo do zmiany godzin zwiedzania, w szczególności z powodów eksploatacyjnych.

4. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi – także wtedy, gdy powodem jest nieznajomość regulaminu Twierdzy.

5. Zarządca nie odpowiada za pozostawione rzeczy osobiste zwiedzających.

6. Kasjer obsługi wystawia każdorazowo paragon za sprzedaż biletów lub wystawia fakturę, jeżeli taką potrzebę zgłosi zwiedzający.

7. Zarządca Twierdzy nie odpowiada za obiekty wynajmowane przez podmioty prywatne.

8. Każdorazowej zgody Prezesa ZAMG Sp. z o. o. albo dyrekcji Twierdzy Kłodzko lub upoważnionej osoby wymaga prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji) oraz organizowanie akcji reklamowych, happeningów i tym podobnych wydarzeń.

§ 7

Skargi, zażalenia, jak również opinie pozytywne, można kierować na piśmie lub mailem na adres Zarządcy – Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Spółka z o. o. w Kłodzku, ul. Grunwaldzka 29, 57-300 Kłodzko, mail: zamggmk@post.pl

 

  • Przekaż innym

    Podziel się w mediach społecznościowych

  • Informacje dodatkowe
  • Wizyty

    W dniu dzisiejszym: 145 
    Wszystkie: 1264194 

  • Kalendarium
Powered by QUICK.CMS Design ProjektGraficzny.com