Prof. dr hab. Marek Cetwiński | „Kamieniec – castrum fortissimum”. Kronikarskie echa wyprawy Brzetysława II w 1096 roku

Pierwszym prelegentem podczas konferencji będzie prof. dr hab. Marek Cetwiński. Przedstawi tajemniczo brzmiący temat „Kamieniec – castrum fortissimum”. Kronikarskie echa wyprawy Brzetysława II w 1096 roku.

Prof. dr hab. Marek Cetwiński z Instytutu Historii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie to uznany polski historyk średniowiecza z imponującym dorobkiem naukowym. Szeroki zakres prac badawczych prof. Cetwińskiego obejmuje m.in. historię rycerstwa śląskiego, heraldykę, historię historiografii czy źródłoznawstwo średniowieczne. W obrębie zainteresowań badacza znajduje się także ziemia kłodzka, czemu m.in. dał wyraz wygłoszony przez niego w 2017 r. w kłodzkim muzeum referat Dębowina: o niektórych problemach dziejów ziemi kłodzkiej, a także znane chyba większości kłodzkofilów opracowanie średniowiecznych dziejów naszego miasta w monografii Kłodzko. Dzieje miast (1998). Miłośnikom regionalnej historii średniowiecznej polecamy artykuł profesora pt. Długosz przeciwko Šimakowi: polonizacja dziejów średniowiecznego Kłodzka w historiografii polskiej, w: J. V. Šimak a posláni regionálni historiografie v dnešni dobĕ, Semily 1996, s. 124-128 („Z Českého Ráje a Podkrkonoši” - Supplementum 2); z uzupełnieniami także [w:] Metamorfozy śląskie, Częstochowa 2002, s. 397 - 402.

  • Przekaż innym

    Podziel się w mediach społecznościowych

  • Informacje dodatkowe
  • Wizyty

    W dniu dzisiejszym: 34 
    Wszystkie: 1067534 

  • Kalendarium
Powered by QUICK.CMS Design ProjektGraficzny.com