Od 18 maja można zwiedzać chodniki kontrminowe

Zwiedzanie (maksymalnie 15-osobowe grupy) odbywać się będzie w towarzystwie przewodnika. Wejście do chodników kontrminowych odbywać się będzie o pełnych godzinach. Aby skorzystać z oferty, należy wykupić Pakiet Komendanta, który prócz wejścia do chodników kontrminowych pozwala na indywidualne zwiedzanie górnej części fortyfikacji.

Pakiet Komendanta można nabyć przez internet (tutaj) dla następujących godzin:
▪️12:00 i 13:00 od poniedziałku do czwartku,
▪️12:00, 14:00 i 16:00 od piątku do niedzieli.

Czekamy na Was!

----
REGULAMIN ZWIEDZANIA CHODNIKÓW KONTRMINOWYCH W TWIERDZY KŁODZKO W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID-19

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, do odwołania zostają wprowadzone następujące zasady zwiedzania Twierdzy Kłodzko, a także na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, do odwołania obowiązuje niniejszy regulamin zwiedzania Twierdzy Kłodzko:

1. Twierdza Kłodzko do odwołania czynna jest w następujących dniach i godzinach:
• Poniedziałek – Czwartek: 9:00-16:00 (możliwość wejścia do godz. 15:00)
• Piątek – Niedziela: 10:00 – 18:00 (możliwość wejścia do godz. 17:00)

2. Do zwiedzania chodników kontrminowych w Twierdzy Kłodzko uprawnia jedynie zakup biletu o nazwie Pakiet Komendanta, który obejmuje również zwiedzanie głównej (naziemnej) trasy Twierdzy, przy czym:
1) zwiedzanie chodników kontrminowych odbywa się wyłącznie z przewodnikiem o określonych, pełnych godzinach podczas otwarcia Twierdzy, zależnie od zainteresowania zwiedzających;
2) zwiedzanie głównej (naziemnej) trasy Twierdzy odbywa się indywidualnie (tj. bez przewodnika) i o dogodnej dla zwiedzającego porze podczas otwarcia Twierdzy.

3. Nie zaleca się zwiedzania chodników kontrminowych osobom cierpiącym na choroby serca i układu krążenia, klaustrofobię, epilepsję i choroby układu nerwowego.

4. Grupa zwiedzająca chodniki kontrminowe może liczyć maksymalnie 15 osób.

5. Zakup biletów odbywa się w kasie lub za pośrednictwem Internetu. Zaleca się dokonywanie płatności bezgotówkowych.

6. Pierwszeństwo w realizacji oferty mają osoby, które dokonały zakupu biletu Pakiet Komendanta przez Internet, z zastrzeżeniem, iż obowiązuje zgłoszenie się do kasy Twierdzy Kłodzko 15 minut przed wykupionym zwiedzaniem.

7. W przypadku niestawienia się w ww. czasie zwiedzających z biletem zakupionym w Internecie, ofertę uważa się za zrealizowaną i bez prawa do zwrotu kosztów biletu. Ponadto absencja tych zwiedzających w ww. czasie umożliwia udostępnienie uwolnionych w ten sposób miejsc bieżącym zwiedzającym.

8. W ramach internetowej sprzedaży biletów Pakiet Komendanta jest udostępniony dla następujących godzin:
1) 12:00 i 13:00 od poniedziałku do czwartku,
2) 12:00, 14:00 i 16:00 od piątku do niedzieli.

9. W przypadku zwiększonego zainteresowania zwiedzaniem chodników kontrminowych, w miarę możliwości organizacyjnych pracownik kasy Twierdzy Kłodzko będzie udostępniał chodniki w dodatkowych pełnych godzinach.

10. Godzina zwiedzania podana na Pakiecie Komendanta dotyczy wyłącznie zwiedzania chodników kontrminowych (indywidualne zwiedzanie głównej trasy można zrealizować przed lub po zwiedzaniu chodników). Należy stawić się na umówionym miejscu 15 minut przed umówioną godziną.

11. Podczas zwiedzania chodników kontrminowych obowiązuje dystans społeczny między osobami niespokrewnionymi lub nieprzebywającymi we wspólnym gospodarstwie domowym.

12. Podczas zakupu biletów i pamiątek oraz korzystania z sanitariatów wymagane jest zachowanie dystansu społecznego między osobami (odległości nie mniejszej niż 2 m).

13. Na terenie obiektu obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.

14. Zaleca się unikać dotykania poręczy, barierek, klamek i elementów wyposażenia obiektu. Obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania eksponatów.

15. Należy pamiętać o zachowaniu higieny z użyciem środków udostępnionych na terenie obiektu, zwłaszcza w sanitariatach.

16. Należy stosować się do wytycznych i poleceń pracowników Twierdzy Kłodzko.

Dyrektor Twierdzy Kłodzko
Joanna Stoklasek-Michalak

  • Przekaż innym

    Podziel się w mediach społecznościowych

  • Informacje dodatkowe
  • Wizyty

    W dniu dzisiejszym: 135 
    Wszystkie: 1264184 

  • Kalendarium
Powered by QUICK.CMS Design ProjektGraficzny.com