Kalendarium Twierdzy

18.06.981 roku pierwsza wzmianka o budowli drewniano-kamienno-ziemnej tworzącej gród na Górze Zamkowej autorstwa czeskiego kronikarza Kosmasa. Tego dnia umiera również Sławnik – właściciel Kłodzka.

1114 rok Książe czeski Sobiesław podczas walk o Kłodzko zdobywa gród podpalając go

1129 rok pierwsza odbudowa i rozbudowa grodu na Górze Zamkowej przez Sobiesława – będącego już królem czeskim. W skład zabudowań „zamku górnego” wchodziły: wieża, trójkątny mały dziedziniec wewnętrzny i dziedziniec zewnętrzny, sucha fosa-rów oraz kościół tzw „Pogański” (późniejszy pod wezwaniem św. Marcina) a także dwie studnie.

30.05.1137 roku „Pokój kłodzki” – dokument podpisany przez Sobiesława i Bolesława Krzywoustego.

1169 rok Groznala - pierwszy znany kasztelan na Zamku Kłodzkim – wynika to z aktu nadania joannitom z Kłodzka kilku wsi przez króla czeskiego Wacława, Groznala podpisuje dokument jako świadek.

lata 1179-1183 Bogusz Brodaty (kasztelan) buduje na Górze Zamkowej kościół pod wezwaniem św. Wacława.

1300 rok gród staje się zamkiem mieszkalnym wysokiej klasy komfortu i piękna w czasie rozkwitu hrabstwa kłodzkiego

1349 rok Arnoszt z Pardubic (pierwszy arcybiskup praski) sprowadza do Kłodzka kanoników regularnych augustianów, budując im klasztor i kolegiatę pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, znajdujący się na południowo-zachodnim stoku Góry Zamkowej. XV/XVI wiek budowa w obrębie Góry Zamkowej dwóch bastei: północnej – większej i południowej - mniejszej.

1557 rok Książe Ernest Bawarski zleca budowę architektowi Lorezowi Kirschke na południowo-zachodnim stoku Góry Zamkowej "Zamku Niższego" zwany Dolnym wraz z wieńcem szańców o narysie bastionowym.

lata 1620- 1622 nieznany z imienia holenderski inżynier buduje od strony południowo-wschodniej „Zamku Górnego” Mały Szaniec, składający się z Szańca św. Floriana i Szańca Krzyżowego oraz Duży Szaniec – dzieło koronowe – składający się z bastionów: św. Franciszka (Jabłonka), św. Leopolda (Ludmiła), św. Ludmiły (Wacław) oraz łączących ich kurtyn. Zamek Górny przeznacza się na koszary dla wojska.

29.10.1622 roku Zamek ulega spaleniu w trakcie działan wojennych podczas wojny 30-letniej

1622 rok Valenty Säbisch Młodszy (budowniczy fortyfikacji wrocławskich) po oblężeniu sporządza plany inwentaryzacyjne warowni kłodzkiej

1627 rok wybuch prochu (5 ton) uszkadza mury zamkowe oraz niszczy kościelną wieżę w wyniku czego następuje rozbiórka kolegiaty.

lata 1640 - 1670 z powodu zagrożenia ze strony wojsk szwedzkich rusza dalsza rozbudowa twierdzy prace trwają do 1670 roku. 1664 rok budowa rawelinów Polnego i Jabłonki

lata 1670-1702 przebudową twierdzy dowodzi miejscowy architekt włoskiego pochodzenia Jacobo Carove. Zamek Górny przebudowuje na koszary następnie zostają wzniesione dwa bastiony Dzwonnik i Nowy Szaniec (bastion Alarmowy) wraz z kurtynami oraz kurtyna Tumska z półbastionem Orzeł.

1740 rok budowa nowego dzieła obronnego Bonet (obecny Wysoki Redan)

20.04.1742 roku twierdza przechodzi w ręce wojsk pruskich

1743 rok Generał Gerhard Cornelius von Walrave – holenderski inżynier opracowuje plany rozbudowy twierdzy oraz budowę dwóch nowych elementów: fortyfikacji położonej po drugiej stronie rzeki Nysy na Owczej Górze oraz chodników minerskich - kontramin.

lata 1745-1750 przebudowa drogi ukrytej przed rawelinami na płaszcz – przeciwstraż i budowa przed nimi przedrowu. 1750-1760 budowa Wielkiego Kleszcza

1756 rok zakończenie prac budowlanych Reduty Żuraw

1760 rok Twierdza Kłodzka w wyniku działań wojennych w trakcie drugiej wojny śląskiej przechodzi w ręce austriackie. W 1763 r. na skutek traktatu pokojowego zawartego w Hubertusburgu twierdza powróciła w ręce pruskie. W 1769 roku został rozebrany kościółek "Pogański" – św. Marcina przed budową nowych umocnień.

lata 1770-1774 całkowite wyburzenie pozostałości średniowiecznych zabudowań zamkowych i Małego Szańca oraz budowa Donżonu typu kleszczowego z wieżą widokową, Słoniczoła Podzamcza, Bastionu Wysokiego, Wieży Bastionowej – prace nadzoruje pułkownik Ludwig von Regeler.

lata 1773-1787 rozbudowa półbastionu Orzeł i budowa Wysokiego Rodanu w miejscu umocnienia Bonet.

1779 rok pogłębienie przedrowu przed płaszczem

1790-1793 dalsza rozbudowa chodników minerskich – kontramin
1792 rok budowa kaponiery – kufer – przed bastionem Jabłonka i oblicowanie Słoniczoła Orła.
lata 1806-1807 w obawie przed wojskami francuskimi następuje kolejna rozbudowa chodników kontrminowych. W 1808 r. Twierdza zostaje otoczona kolejnym wieńcem szańców, redut od strony zachodniej i południowej.

1874 rok budowa pochylni z poternami do wciągania dział i ciężkiego sprzętu.

1877 rok Twierdza na mocy rozkazu gabinetowego traci swój status jednak nadal pozostaje we władaniu wojska. Zaczyna służyć do celów gospodarczych m. in. stopniowo zaczęto przekształcać ją w magazyny i więzienie.

Do 1918 roku twierdza byłą uzbrojona lekkim i przestarzałym sprzętem

lata 1940-1943 W twierdzy więziono jeńców wojennych, dezerterów z armii niemieckiej oraz podejrzanych o działania na szkodę Rzeszy. Znajdowało się tu ciężkie więzienie dla więźniów politycznych, miejsce kaźni i obóz pracy. Więziono tu Rosjan, Francuzów, Włochów, Belgów, Czechów, Finów i Anglików.

lata 1944-1945 na terenie twierdzy uruchomiono ewakuowane z Łodzi z powodu przesuwania się frontu zakłady AEG, gdzie produkowano części do pocisków V-1 oraz aparatury elektryczne do łodzi podwodnych (U-Bootów) i lotnictwa

do 1958 roku na twierdzy znajdują się składy i magazyny wojskowe. Po 1958 roku na twierdzy funkcjonuje wytwórnia tanich win (do 1995 roku)

1960 roku Twierdza została oficjalnie uznana za zabytek i udostępniona turystom.

W 1970 roku na twierdzy nakręcono część zdjęć do ostatniego odcinka serialu Czterej pancerni i pies - odcinek Dom. Obecnie twierdza udostępniona jest do celów turystycznych i muzealniczych. Nadal prowadzone są prace renowacyjne, mające na celu przywrócenie w znacznym stopniu dawnej formy i świetności twierdzy przyczyniającej się tym samym do rozwoju turystyki na Ziemi Kłodzkiej.

 • Przekaż innym

  Podziel się w mediach społecznościowych

 • Informacje dodatkowe
 • Wizyty

  W dniu dzisiejszym: 670 
  Wszystkie: 1864133 

 • Kalendarium
 • Cookies

  Ta strona używa plików Cookies, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności oraz zwiększyć Twoje doświadczenie online. Możesz wybrać kategorię na którą zezwalasz. Ustawienia plików Cookies.

Powered by QUICK.CMS Design ProjektGraficzny.com