Regulamin zwiedzania

REGULAMIN ZWIEDZANIA TWIERDZY KŁODZKO
obowiązujący od 17.05.2023 r.

będącej w zarządzie Zakładu Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Sp. z o. o. w Kłodzku, ul. Grunwaldzka 29, 57-300 Kłodzko

Twierdza Kłodzko jest popularną atrakcją turystyczną Dolnego Śląska, ale także zabytkiem pod ochroną prawa, obiektem historycznym oraz miejscem martyrologii więźniów i jeńców wojennych różnych narodowości. Z tego powodu prosimy naszych gości o wizytę godną tego miejsca, a w szczególności o nieniszczenie obiektu i utrzymanie porządku.

§ 1
TRASY TURYSTYCZNE I ORGANIZACJA RUCHU TURYSTYCZNEGO

1. Za organizację ruchu turystycznego odpowiada kierownik Twierdzy Kłodzko ds. obsługi ruchu turystycznego oraz wyznaczeni przez niego pracownicy.

2. Wszystkie osoby lub grupy planujące odwiedzić Twierdzę Kłodzko (zwane dalej również Zwiedzającymi), zobowiązane są do wcześniejszego zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu. Zakup biletu do Twierdzy Kłodzko jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

3. Zwiedzanie tras Twierdzy Kłodzko jest dostępne dla Zwiedzających za okazaniem biletu wstępu, który należy wykupić w kasie biletowej (57-300 Kłodzko, ul. Grodzisko 1) lub za pośrednictwem strony internetowej https://bilety.twierdza.klodzko.pl/.

4. W cenie biletu ujęta jest usługa przewodnika polskojęzycznego. Grupy z zagranicy w razie potrzeby mogą być, za dodatkową opłatą, obsługiwane przez przewodników obcojęzycznych w miarę ich dostępności.

5. Twierdza Kłodzko jest czynna cały rok za wyjątkiem następujących dni:
a) 1 stycznia (Nowy Rok),
b) Wielkiej Soboty i Niedzieli Wielkanocnej,
c) 1 listopada (Wszystkich Świętych),
d) 24 i 25 grudnia (Wigilii i 1 dnia Świąt Bożego Narodzenia).

6. Twierdza Kłodzko jest czynna codziennie w godzinach:
a) w sezonie letnim (od 1.04 do 30.09) : 9:00 – 19:00
b) w październiku : 9:00 – 17:00
c) w sezonie zimowym (od 1.11 do 31.03) : 9:00 – 16:00.
d) godzinny otwarcia Twierdzy Kłodzko mogą ulec zmianie ze względu na organizowane w obiekcie wydarzenia. Informacje te są podawane do publicznej wiadomości ze stosownym wyprzedzeniem.

7. Ostatnie wejście na jedną z proponowanych tras Twierdzy Kłodzko ma miejsce na godzinę przed zamknięciem obiektu, w przypadku ostatniego wejścia turysta powinien przybyć do Twierdzy Kłodzko odpowiednio wcześniej – tak, aby zdążył kupić bilet.

8. Do zwiedzania Twierdzy Kłodzko uprawnia biletu wstępu lub przepustka wydana przez dyrekcję Twierdzy. Bilet i przepustkę należy zachować do kontroli.

9. Przebywanie na terenie Twierdzy Kłodzko poza godzinami otwarcia wymaga zgody Prezesa ZAMG Sp. z o. o. lub dyrekcji Twierdzy Kłodzko.

10. Teren Twierdzy Kłodzko jest monitorowany.

11. Twierdza Kłodzko zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie cen i rodzajów biletów oraz zmiany zasad korzystania z obiektu.

§ 2
ZWIEDZANIE TWIERDZY KŁODZKO
1. W obrębie Twierdzy Kłodzko udostępnione są następujące trasy zwiedzania:
a) „Górna Trasa Zwiedzania” – czyli trasa naziemna wiodąca przez bastiony, udostępniona do zwiedzania z przewodnikiem Twierdzy Kłodzko lub indywidualnie,
b) „Chodniki Kontrminowe” – czyli system korytarzy, stanowiący podziemną część Twierdzy, udostępniony wyłącznie z przewodnikiem Twierdzy Kłodzko,

Zwiedzający może skorzystać tylko z jednej, wybranej trasy, ma jednak także możliwość zwiedzenia obu tras wykupując „Pakiet Komendanta”.

c) „Ścieżka wokół Twierdzy” – trasa biegnąca poza murami fortecy, wzdłuż jej południowego i wschodniego stoku, zwiedzana jest indywidualnie.

2. Podczas zwiedzania należy stosować się do zaleceń załogi Twierdzy Kłodzko.

3. Wycieczki szkolne i grupy zorganizowane wchodzą na teren obiektu pod opieką kwalifikowanej kadry (pedagogów, pilotów i kierowników wycieczek), która ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zachowanie uczestników grupy.

4. Za grupy zorganizowane uważa się grupy liczące co najmniej 15 osób biletowanych uprawnionych do zwiedzania.

5. Opiekunom grup szkolnych przysługuje wstęp bezpłatny – 1 opiekun na 10 podopiecznych.

6. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci i inne osoby pozostające pod ich opieką.

7. Grupy z wcześniejszą rezerwacją mają pierwszeństwo przed innymi zwiedzającymi do obsługi w kasie Twierdzy, przy spełnieniu warunku zgłoszenia się w kasie co najmniej 15 min. przed ustaloną godziną rozpoczęcia zwiedzania. Jeśli grupa posiadająca rezerwację nie zgłosi się w wyznaczonym terminie do kasy, traci pierwszeństwo zwiedzania.

8. Grupa z wcześniejszą rezerwacją, która nie uprzedzi telefonicznie kasjerów o prawdopodobnym spóźnieniu na umówioną godzinę zwiedzania, jest zobowiązana dostosować się do nowej godziny zwiedzania, wyznaczonej przez kasjera w oparciu o dyspozycyjność przewodników.

9. Przewodnik lub kierownik grupy obcojęzycznej zobowiązany jest pouczyć grupę o treści niniejszego regulaminu.

10. Kategorycznie zabrania się schodzenia z wyznaczonej trasy zwiedzania, wspinania się na ściany, wchodzenia na wały, wchodzenia za odgrodzenia.

§ 3
TRASY ZWIEDZANIA W TWIERDZY KŁODZKO
1. Zwiedzanie Górnej Trasy Zwiedzania – naziemnej części Twierdzy:
a) trasa zwiedzania prowadzi przez naziemną część Twierdzy i obejmuje pomieszczenia zamknięte (kazamaty) oraz przestrzenie otwarte (dziedzińce, fosy i punkt widokowy);
b) Zwiedzający poruszają się po nierównym podłożu o zmiennej strukturze (m.in.: kamienie, skała, płyty betonowe, klepiska), na trasie występują schody, strome podejścia, kazamaty o różnym natężeniu światła, wysoko położone punkty widokowe zabezpieczone barierką, niskie i wąskie wejścia, wysokie progi, obniżone sklepienia pomieszczeń;
c) do zwiedzania Górnej Trasy Zwiedzania uprawnia bilet wstępu;
d) zwiedzanie Górnej Trasy Zwiedzania odbywa się z wyznaczonym przewodnikiem Twierdzy Kłodzko lub indywidualnie. Zwiedzanie z przewodnikiem odbywa się o określonej przez kasjera godzinie i trwa około 1 godziny i 30 minut;
e) maksymalna ilość osób zwiedzających obiekt w grupie z przewodnikiem Twierdzy Kłodzko wynosi 55 osób;
f) zwiedzający po zakupieniu biletów gromadzą się o uzgodnionej godzinie we wskazanym miejscu na placu znajdującym się przy kasach biletowych (Dziedziniec Tumski) lub innym punkcie określonym przez Kasjera przy zakupie biletu;
g) podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i poleceń przewodnika oraz pracowników Twierdzy Kłodzko, nie zakłócając treści przekazu.

2. Zwiedzanie Chodników Kontrminowych – podziemnej części Twierdzy:
a) podczas zwiedzania Chodników Kontrminowych zwiedzający poruszają się jeden za drugim w podziemnych tunelach o wysokości od 90 cm do 180 cm i szerokości od 60 cm do 120 cm; w chodnikach panuje stała temperatura (niezależnie od pory roku) 8-10 stopni Celsjusza; występuje nierówne, zróżnicowane podłoże, cieki wodne, kałuże; na trasie zastosowano oświetlenie o różnej kolorystyce i natężeniu, a także występują różnego rodzaju dźwięki, hałasy
(m.in.: wybuch miny, odgłosy rozmów); w chodnikach znajdują się również wysokie progi oraz schody;
b) do zwiedzania Chodników Kontminowych uprawnia bilet wstępu, zwiedzanie odbywa się wyłącznie z wyznaczonym przewodnikiem Twierdzy Kłodzko, o określonej przez kasjera godzinie i trwa ok. 1 godziny 30 minut;
c) maksymalna grupa przypadająca na jednego przewodnika wynosi 55 osób;
d) zwiedzający po zakupieniu biletów gromadzą się o uzgodnionej godzinie we wskazanym miejscu na placu znajdującym się przy kasach (Dziedziniec Tumski) lub innym punkcie określonym przez Kasjera przy zakupie biletu;
e) podczas zwiedzania należy bezwzględnie stosować się do uwag i poleceń przewodnika oraz pracowników Twierdzy Kłodzko;
f) podczas jakiegokolwiek nieprzewidzianego zdarzenia (np. omdlenia, zasłabnięcia uczestnika grupy, itp.) zwiedzający powinni bezwzględnie wykonywać polecenia przewodnika Twierdzy Kłodzko;
g) wszelkie obrażenia czy inne dolegliwości zaistniałe podczas zwiedzania należy bezzwłocznie zgłosić przewodnikowi Twierdzy Kłodzko;

h) ZABRANIA SIĘ:
• wchodzenia do nieoświetlonych chodników,
• odłączania od grupy oraz samodzielnych prób opuszczania labiryntu (w sytuacji trudnej/kryzysowej należy zgłosić problem do przewodnika oraz opiekuna grupy);

i) wstęp do chodników jest dostępny dla dzieci powyżej 5 roku życia;

j) ze względu na specyfikę labiryntu i chodników kontrminowych oraz troskę o bezpieczeństwo i zdrowie nie zaleca się tej trasy: kobietom w ciąży, osobom cierpiącym na choroby serca, układu krążenia, układu ruchu, klaustrofobię i zaburzenia neurologiczne oraz osobom z nadwrażliwościami sensorycznymi;

k) dla tej trasy obowiązuje zakaz wstępu ze zwierzętami (wyjątek stanowi pies przewodnik lub pies asystujący, warunkiem wejścia zwierzęcia do chodników kontrminowych jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną
certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych, pies powinien być prowadzony w taki sposób, aby nie było możliwości jego oddalenia się od osoby, której towarzyszy, właściciel ponosi odpowiedzialność za wyrządzone przez psa szkody).

§ 4
BILETY
1. W Twierdzy Kłodzko dostępne następujące rodzaje biletów:
a) bilety indywidualne normalne i ulgowe,
b) bilety grupowe normalne i ulgowe,
c) bilety na Kartę Dużej Rodziny,
d) bilety specjalne (wydawane m.in. podczas wydarzeń organizowanych w obiekcie i dodatkowych produktów oferowanych przez Twierdzę Kłodzko).

Dostępność biletów dla poszczególnych opcji zwiedzania prezentuje poniższa tabela:

  bilet indywidualny normalny bilet indywidualny ulgowy bilet grupowy* normalny bilet grupowy* ulgowy

Trasa nr 1
Górna Trasa Zwiedzania*

X X X X

Trasa nr 2
Chodniki Kontrminowe

X X X X

„PAKIET KOMENDANTA”
(trasa nr 1 + trasa nr 2)

X X X X

Trasa nr 3
„Ścieżka wokół Twierdzy”

- - - -

Gra o fort ****

X - - -

Nocne Zwiedzanie Twierdzy Kłodzko****

X - - -

Twierdza Kłodzko – poza szlakiem

 

X - - -

Oferta eventowa (Zostań Rekrutem, Szlakiem Pancernych)

X - - -

*bilet grupowy obowiązuje grupy zorganizowane liczące co najmniej 15 osób, które zarezerwują zwiedzanie poprzez formularz internetowy co najmniej dwa dni przed terminem zwiedzania. Rezerwację uważa się za obowiązującą, po uzyskaniu odpowiedzi na wskazany w formularzu adres e-mail ze wskazaniem nr rezerwacji i potwierdzającym możliwość realizacji usługi we wskazanym terminie

2. Bilet ulgowy przysługuje: emerytom, rencistom, kombatantom, osobom niepełnosprawnym, uczniom szkół podstawowych i średnich, studentom do 26 roku życia oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, muzealnikom z legitymacją Stowarzyszenia Muzealników Polskich, honorowym dawcom krwi i dawcom szpiku. Zniżka przysługuje wyłącznie za okazaniem przez osobę dokumentu potwierdzającego ulgę.
3. Do bezpłatnego wstępu uprawnione/uprawnieni są:
a) dzieci do lat 5 – wyłącznie na Górną Trasę Zwiedzania – za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek dziecka. Wstęp do Chodników Kontrminowych dzieciom do lat 5 jest zabroniony,
b) nauczyciele i opiekunowie grup szkolnych w proporcji 1 opiekun na 10 osób,
c) opiekunowie osób niepełnosprawnych (po okazaniu legitymacji podopiecznego wraz z okazaniem dokumentu potwierdzającego wymaganie opieki).
4. Okazicielom „Karty Dużej Rodziny” (przypisanej do posiadacza) udzielany jest rabat w wysokości 10% na bilety uprawniające do zwiedzania obu tras Twierdzy Kłodzko. „Karta Dużej Rodziny” nie uprawnia do zniżek na bilety na Nocne Zwiedzanie Twierdzy Kłodzko i Grę o Fort, a także do wykupu wystrzału armatniego.
5. Osobie dysponującej biletem z innej atrakcji „Turystycznej 13” udzielany jest rabat w wysokości 1 zł na wybrany przez nią bilet do Twierdzy Kłodzko.
6. Bilety wstępu należy zachować do kontroli podczas całego pobytu na trasach zwiedzania. Pracownicy Twierdzy Kłodzko są uprawnieni do przeprowadzenia kontroli biletów; w razie braku lub nieokazania biletu zwiedzający jest zobligowany do zakupu odpowiedniego biletu.
7. Nie stosuje się dopłat do biletów.

§ 5
ZASADY REZERWACJI ZWIEDZANIA TWIERDZY KŁODZKO DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH
1. Rezerwacja dotyczy zwiedzania Górnej Trasy Zwiedzania, Chodników Kontrminowych oraz obu tych tras łącznie.

2. Dokonanie rezerwacji wymaga: wypełnienia i wysłania formularza internetowego pod adres: https://www.twierdza.klodzko.pl/zamowienie.html co najmniej dwa dni przed terminem zwiedzania.

3. Rezerwację uważa się za obowiązującą, po uzyskaniu odpowiedzi na wskazany w formularzu adres e-mail ze wskazaniem nr rezerwacji i potwierdzającym możliwość realizacji usługi we wskazanym terminie.

4. Zapłata za zarezerwowaną usługę zwiedzania dla grupy zorganizowanej może zostać dokonana w następujący sposób:
a) w formie przedpłaty przelewem na wskazane konto po uprzednim ustaleniu tej formy płatności z minimum dwudniowym wyprzedzeniem,
b) w dniu realizacji usługi gotówką,
c) w dniu realizacji usługi kartą płatniczą.

5. Na wniosek przedstawiciela grupy zorganizowanej istnieje możliwość wystawienia faktury VAT. Wniosek o wystawienie faktury powinien być zgłoszony przed zakupem biletów w kasie Twierdzy Kłodzko.

6. Dla należytej realizacji usługi wymagane jest stawienie się grupy w Twierdzy Kłodzko 15 minut przed wyznaczoną godziną zwiedzania.

7. Realizacja rezerwacji w cenach biletów grupowych dotyczy grup zorganizowanych obejmujących co najmniej 15 osób biletowanych dorosłych i/lub dzieci powyżej 5 roku życia. W przypadku, gdy w dniu realizacji usługi zapowiedziana grupa będzie mniej liczna niż 15 osób uprawnionych do skorzystania z oferty, zwiedzających korzystających z oferty obowiązują bilety indywidualne.

8. Dopuszcza się zwrot dokonanej przedpłaty lub jej części w przypadku grup zorganizowanych, które w dniu realizacji usługi są mniej liczne, niż zadeklarowane w rezerwacji. Zwrot przedpłaty odbywa się na pisemny wniosek przedstawiciela grupy zorganizowanej przelewem po realizacji usługi i może być zrealizowany na jeden z dwóch sposobów:
a) zwrot przelewem całości przedpłaty i jednoczesny zakup biletów w dniu zwiedzania (płatność kartą lub gotówką), przy uwzględnieniu zależności ceny biletu od liczebności grupy.
b) zwrot przelewem tej części przedpłaty, która odpowiada wartości biletów osób nie korzystających z oferty

9. Podane dane będą wykorzystywane przez Twierdzę Kłodzko wyłącznie w celu skutecznej obsługi rezerwacji z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

§ 6
WSTĘP ZE ZWIERZĘTAMI

1. Opiekunowie czworonogów mogą zwiedzać wyłącznie Główną Trasę Turystyczną ze swoimi zwierzętami przy spełnieniu poniższych warunków:
a) zwiedzanie odbywa się bez przewodnika (indywidualnie);
b) zwierzę jest przez cały czas zwiedzania uwiązane na smyczy lub przenoszone w transporterze;
c) na całym terenie obiektu zwierzę nie może zostać pozostawione same, bez właściciela;
d) rasy psów zobligowane do noszenia kagańców muszą je mieć nałożone;
e) opiekun zwierzęcia bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo innych osób mających kontakt lub narażonych na kontakt ze zwierzęciem, jak również za szkody wyrządzone przez zwierzę;
f) opiekun zwierzęcia jest zobligowany do przypilnowania zwierzęcia, aby to nie przeszkadzało przewodnikom w oprowadzaniu zwiedzających;
g) opiekun zwierzęcia bierze odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo oraz komfort podczas zwiedzania, w tym podczas ewentualnych wystrzałów armatnich i innych sytuacji specyficznych dla obiektu militarnego;
h) właściciel jest zobligowany posprzątać po swoim zwierzaku.


2. Zwierzęta wchodzą na teren Twierdzy Kłodzko nieodpłatnie.

3. Do Chodników Kontrminowych ma wstęp wyłącznie pies przewodnik lub pies asystujący. Przy czym warunkiem wejścia zwierzęcia do chodników kontrminowych jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Pies powinien być prowadzony w taki sposób, aby nie było możliwości jego oddalenia się od osoby, której towarzyszy, właściciel ponosi odpowiedzialność za wyrządzone przez psa szkody.

§ 7
OCHRONA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

1. Na całym obszarze Twierdzy Kłodzko zabrania się palenia tytoniu (za wyjątkiem wyznaczonych do tego miejsc), stosowania otwartego ognia, substancji oraz środków chemicznych, spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających, śmiecenia i wszelkiego rodzaju zanieczyszczania.

2. Zabrania się poruszania poza obrębem wyznaczonych tras zwiedzania.

3. Zabrania się dotykania nie przeznaczonych do tego eksponatów.

§ 8 
NA TEREN OBIEKTU WSTĘPU NIE MAJĄ

Osoby nietrzeźwe lub wykazujące oznaki spożycia środków odurzających, osoby agresywne i zachowujące się niewłaściwie, wzbudzające uzasadnione obawy przewodnika, iż mogłyby stanowić zagrożenie lub zakłócić przebieg zwiedzania.

2. Dzieci do lat 16 bez opieki rodziców lub opiekunów.


§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu zwiedzanie może zostać skrócone, a osoba dopuszczająca się tego może zostać wyproszona z obiektu bez prawa do zwrotu opłat za bilet wstępu, niezależnie od etapu realizacji usługi.

2. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi – także wtedy, gdy powodem jest nieznajomość regulaminu Twierdzy.

3. Na imprezy specjalne zasady wstępu ustalane są indywidualnie przez Zarządcę.

4. Zarządca nie odpowiada za pozostawione rzeczy osobiste zwiedzających.

5. Kasjer obsługi wystawia każdorazowo paragon za sprzedaż biletów lub wystawia fakturę, jeżeli taką potrzebę zgłosi zwiedzający.

6. Zarządca Twierdzy nie odpowiada za obiekty wynajmowane przez podmioty prywatne.

7. Każdorazowej zgody Prezesa ZAMG Sp. z o. o. albo dyrekcji Twierdzy Kłodzko lub upoważnionej osoby wymaga prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji) oraz organizowanie akcji reklamowych, happeningów i tym podobnych wydarzeń.


§ 10
Integralną cześć regulaminu stanowi cennik opłat za zwiedzanie Twierdzy.

§ 11
Skargi, zażalenia, jak również opinie pozytywne, można kierować na piśmie lub mailem na adres Zarządcy – Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Spółka z o. o. w Kłodzku, ul. Grunwaldzka 29, 57-300 Kłodzko, mail: sekretariat@zamg.klodzko.pl

Prezes Zarządu
Tomasz Pełyński

 

Regulamin .pdf

 

 • Przekaż innym

  Podziel się w mediach społecznościowych

 • Informacje dodatkowe
 • Wizyty

  W dniu dzisiejszym: 137 
  Wszystkie: 1736585 

 • Kalendarium
 • Cookies

  Ta strona używa plików Cookies, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności oraz zwiększyć Twoje doświadczenie online. Możesz wybrać kategorię na którą zezwalasz. Ustawienia plików Cookies.

Powered by QUICK.CMS Design ProjektGraficzny.com