47 Pruski Pułk Piechoty

Pomysł zorganizowania oddziału żołnierzy w mundurach historycznych pojawił się już w 2005 roku. Inspiracją tych działań były przedwojenne wzorce, oparte na zorganizowanych w przedwojennym Kłodzku w 1933 i 1934 roku Fridericusrextage. Biorąc pod uwagę część przynajmniej intencji przyświecających pomysłodawcom przedsięwzięcia, możemy się doszukiwać kilku wspólnych elementów łączących przeszłość ze współczesnością. Jednym z nich jest sytuacja gospodarcza Hrabstwa Kłodzkiego (Grafschaft Glatz) po wielkim kryzysie oraz Ziemi Kłodzkiej po transformacji w 1989 roku. Zubożenie społeczeństwa, duże bezrobocie i świadomość, że najlepszą drogą rozwoju gospodarczego tych terenów jest promocja walorów przyrodniczych i kulturowych, prowadziła wprost do pomysłów uatrakcyjnienia pobytu gości, kuracjuszy, turystów i zachęcenie ich do przyjazdu na te piękne tereny. Organizacja w dniach 7-11 lipca 1934 roku Dni Króla Fryderyka, poza innymi aspektami, z którymi się w żaden sposób nie identyfikujemy, były jednak również świetnym pomysłem promującym w Niemczech Kłodzko, jako miasto forteczne (Festungstadt Glatz), sciśle związane z górującą nad nim Twierdzą.

W ramach obchodów zorganizowano paradę, w której oprócz oddziału wojska w mundurach z okresu wojny siedmioletniej, liczącego ok. 50 osób, udział wzięli mieszkańcy miasta, przebrani w szykowne fraki z epoki, panie przyodziały strojne suknie i czepce. Poza paradą wiodącą głównymi ulicami miasta, przed ratuszem odbyło się uroczyste powitanie przybyłego na białym koniu króla Fryderyka, łudząco zresztą podobnego do swojego pierwowzoru.. W wielu miejscach twierdzy odbyły się pokazy musztry a na dziedzińcu donżonu zorganizowano bal z epoki wraz z pokazami tańców dworskich. Całość imprezy uświetniły wieczorem pokazy sztucznych ogni. Dni Fryderyka zgromadziły nie tylko licznych mieszkańców Kłodzka ale również wielu specjalnie przybyłych na te obchody mieszkańców Wrocławia a nawet stołecznego Berlina o czym skwapliwie donosił „Der Grafschaft Glatz” w nr 6 z 1933 roku i w nr 5 z 1934 roku.

Oglądając liczne fotografie zrobione zarówno przez zawodowych fotografów jak i amatorów nie sposób oprzeć się urokowi starych epokowych mundurów, szykownych sukni, powozów, karet i koni na tle murów monumentalnej twierdzy. Trudno więc było nie skorzystać z pomysłu promocji miasta i twierdzy, który z tak dobrym skutkiem sprawdził się 70 lat wcześniej. Oczywiście efekt promocyjny jest zdecydowanie lepszy, jeśli znajdzie się więcej odpowiednich partnerów do współpracy. Dlatego też nawiązano kontakty z władzami samorządowymi gminy Stoszowice, na terenie której znajduje się twierdza Srebrna Góra oraz miasto Nysa, posiadającym cały zespół XIX wiecznych fortów. Efektem wcześniejszych spotkań grup roboczych, było podpisanie w dniu 05 kwietnia 2005 roku w Sali rajców kłodzkiego ratusza porozumienia o współpracy i wspólnej promocji trzech twierdz przez: Wójta Gminy Stoszowice – Patryka Wilda, Z-cę Burmistrza Miasta Nysa – Zbysława Wróbla oraz Burmistrza Miasta Kłodzka – Romana Lipskiego.

Oprawę tego uroczystego porozumienia stanowiła asysta honorowa dowódcy stacjonującej w Nysie Legii Polsko-Włoskiej- Marka Szczerskiego oraz jednego z grenadierów Legii. Obecność przed ratuszem żołnierzy w historycznych mundurach wzbudziła ciekawość i autentyczne zainteresowanie mieszkańców Kłodzka. Na bazie podpisanego porozumienia wydano wspólny folder informacyjny o trzech twierdzach śląskich położonych w niedalekiej odległości od siebie i wartych zainteresowania ze strony turystów. Przygotowano również założenia wspólnej promocji z udziałem środków Unii Europejskiej. Jednak z uwagi na położenie poza Euroregionem Glacensis z udziału w projekcie zrezygnowało miasto Nysa. Na zaproszenie władz samorządowych Nysy w lipcu 2005 roku delegacja kłodzkich samorządowców w skład której wchodzili: Z-ca Burmistrza – Leszek Michalski, Kierownik Biura Promocji – Dariusz Tatka, pracownik Biura promocji zajmujący się pozyskiwaniem środków Unii Europejskiej – Aleksandra Gwizdowska oraz rzecznik prasowy Burmistrza – Agnieszka Deron, uczestniczyła w obchodach Dni Twierdzy Nysa, podczas których nawiązano kontakty s grupami rekonstruktorów z Nysy, Sobótki, Krotoszyc, Jeleniej Góry oraz Zlatych Hor w Czechach, uczestniczących w szturmie fortu Wodnego.

Obserwując zmagania wojsk odtwarzających walkę z okresu wojen napoleońskich, utwierdzono się w przekonaniu, że powołanie historycznego regimentu to znakomity pomysł na promocję twierdzy kłodzkiej oraz istotne wzbogacenie oferty dla turystów przybywających do miasta. Złożony przez gminy Stoszowice, czeski Nachod i Kłodzko projekt w ramach trans granicznej współpracy Polska-Czechy do programu Interreg IIIA zyskał akceptacje zespołu oceniającego i otrzymał dofinansowanie w wysokości 129 382 zł z czego na miasto Kłodzko przypadło 70 886 zł. Projekt zakładał utworzenie dziesięcioosobowych regimentów w twierdzach- srebrnogórskiej i kłodzkiej, ich przeszkolenie, umundurowanie i uzbrojenie oraz organizację dni obu twierdz wraz z inscenizacją historycznej bitwy. Całość wsparta została odpowiednią kampania promocyjną w formie ulotek, plakatów, banerów i filmu promocyjnego.

 • Przemarsz grypy rekonstrukcji historycznej
 • Musztra grypy rekonstrukcji historycznej
 • Przemarsz grypy rekonstrukcji historycznej
 • Żołnierze przy armacie
 • Grupa rekonstrukcji historycznej w mundurach z epoki
 • 47 pruski pulk piechoty
 • Salwa z muszkietów
 • Przygotowanie do salwy
 • Musztra
 • 47 pruski pulk piechoty
 • Przekaż innym

  Podziel się w mediach społecznościowych

 • Informacje dodatkowe
 • Wizyty

  W dniu dzisiejszym: 702 
  Wszystkie: 1864165 

 • Kalendarium
 • Cookies

  Ta strona używa plików Cookies, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności oraz zwiększyć Twoje doświadczenie online. Możesz wybrać kategorię na którą zezwalasz. Ustawienia plików Cookies.

Powered by QUICK.CMS Design ProjektGraficzny.com