Klauzula informacyjna media

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:
Administratorem danych osobowych jest Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko - Spółka z o.o. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iodo@zamg.klodzko.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@zamg.klodzko.pl

Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane do celów promocyjnych Zakładu Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko - Spółka z o.o.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - art. 6 ust 1 pkt. a i f.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody uniemożliwia przetwarzania zdjęć do celów promocyjnych.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

  • Informacje dodatkowe
  • Przekaż innym

    Podziel się w mediach społecznościowych

  • Wizyty

    W dniu dzisiejszym: 258 | Wszystkich 282086

  • TripAdvisor
  • Kalendarium
Powered by QUICK.CMS Design ProjektGraficzny.com